تیم ما

با هنرمندان rdoublep همراه شوید

کامبیز دلاوری

کامبیز دلاوری

برنامه نویس
شبنم علوی

شبنم علوی

بومی ساز
تینا شاهجویی

تینا شاهجویی

برنامه نویس
کمال صادقی

کمال صادقی

برنامه نویس
سمانه پاکدل

سمانه پاکدل

توسعه دهنده موبایل
هاشم امیدی

هاشم امیدی

پشتیبان
سجاد اقبال

سجاد اقبال

برنامه نویس
مینا فراستی

مینا فراستی

بومی ساز